REPLO-Clubspeld


Zoals reeds in primeur aangekondigd tijdens het najaarsdiner krijgen onze leden de exclusieve mogelijkheid om zich een REPLO-CLUBSPELD aan te schaffen.
Dit kleinood biedt onze leden niet enkel een blijvend aandenken maar geeft tevens de mogelijkheid om binnen en buiten onze vereniging het hele jaar door middel van een visuele blikvanger en aandachtspunt uiting te geven aan hun blijk van verbondenheid met onze luchthaven.
Op deze wijze kunnen alle betrokkenen als permanente ambassadeurs van onze vereniging naar buiten treden en zijn ze als dusdanig ook steeds herkenbaar.
Iedere clubspeld is volledig handgemaakt (‘pièce unique’) en is verkrijgbaar in 3 verschillende versies:

zilver 925/1000 (€ 39,-)

18 karaat geel goud (€ 165,-)

18 karaat wit goud (€ 190,-)


Bestellen kan vanaf nu door verzending van de volledig ingevulde bestelbon naar Secretariaat REPLO, Nieuwpoortsesteenweg 887 – bus 2, 8400 Oostende
of via info@replo.be.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELBON REPLO-CLUBSPELD
Ondergetekende:
Naam + Voornaam: ………………………………………………………………………

Volledig adres: ……………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………….Tel of GSM Nr.: ………………………
Bestelt de REPLO-clubspeld volgens hiernavolgende optie:
….X ZILVEREN Clubspeld tegen de prijs van € 39,-/st
… X GEELGOUDEN Clubspeld tegen de prijs van € 165,-/st
… X WITGOUDEN Clubspeld tegen de prijs van € 190,-/st


En stort heden het (totaal)bedrag van € …… op rekening Nr. BE34 2800 4305 3990 van REPLO vzw met vermelding van ‘Clubspeld’ en naam. (*)

(*) De bestelling is slechts definitief na ontvangst van de betaling – bestellingen worden uitgevoerd binnen de 4 weken – bestellers worden persoonlijk gecontacteerd voor afspraak i.v.m. levering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------